SUDSKI TUMAČ ZA TURSKI JEZIK PODGORICA CRNA GORA

  • SUDSKI TUMAČ ZA TURSKI JEZIK PODGORICA CRNA GORA
  • Back
    Next

PREVOD SA TURSKOG NA CRNOGORSKI JEZIK I OBRNUTO
Email:
prevod.turski@gmail.com
Tel: +382 69 673 333

 

USLUGE PISANOG I USMENOG PREVODA SA TURSKOG NA CRNOGORSKI JEZIK I OBRNUTO


Sudski tumač je osoba koja ima vještine i mogućnosti prevoda dokumenata, tekstova koji sadrže uobičajene ili stručne termine, a koji ima dozvolu nadležnih institucija da prevedena dokumenta ovjeri pečatom sudskog tumača. Sudski tumač svojim pečatom ovjerava a samim tim i garantuje za ispravnost i istovjetnost smisla originalnog teksta i teksta koji je dobijen prevodom na određeni jezik.


SUDSKI TUMAČ - PREVOD DOKUMENATA

Sudski tumač može prevoditi sve vrste dokumenata sa ovjerom:

Izvodi iz matičnih knjiga (rođenih, umrlih, venčanih)
Uvjerenja o državljanstvu
Uvjerenja o nekažnjavanju
Potvrde o stanju računa u banci
Potvrde o stalnom zapošljenju
Lična dokumenta
Vozačke dozvole
Izjave i saglasnosti
Potvrde o redovnom školovanju (srednje škole, fakulteti)
Svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole
Diplome i dodatke diplomi
Uvjerenja o položenim ispitima
Nastavni planovi i programi fakulteta
Ljekarski nalazi
Registracije privrednih društava u Agenciji za Privredne Registre
Bilansi - završni račun, bilans uspjeha, bilans tokova gotovine, statistički aneks, promjene kapitala
Sertifikati, garancije o dobrom izvršenju posla, licence
Sudska rješenja i presude
Ovlašćenja i punomoćja
Ugovori
I druga dokumenta koja se podnose nadležnim organima u inostranstvu ili u Crnoj Gori.

SUDSKI TUMAČ - PREVODILAC U POSREDOVANJU

Sudski tumač takođe ima pravo i da svojim prisustvom i prevođenjem konverzacija predstavlja strane ili domaće državljane pred institucijama za koje je to neophodno. Neki od slučajeva potrebe za uslugama sudskog tumača pred institucijama su:

Prisustvo sudskog tumača na sudskim ročištima

Prisustvo sudskog tumača pri sačinjavanju i ovjeri notarskog zapisa (ugovora, punomoćja i dr.)

Kao i prisustvo sudskog tumača na svim drugim mjestima gdje je to potrebno.

SUDSKI TUMAC ZA TURSKI JEZIK PODGORICA CRNA GORAANKARSKI UNIVERZITET
CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE TURSKOG
I STRANIH JEZIKA
TÖMER
TÜRKÇE ÖĞRENİM MERKEZİ
Diploma br. 6179

ANADOLSKI UNIVERZITET
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
Kimya Muhendisliği Bölümü
ESKİŞEHİR
Diploma br. 4698

KARADAĞCA TERCÜME
KARADAĞCA YEMİNLİ TERCÜMAN
KARADAĞCA YEMİNLİ TERCÜMAN
‘’ Tercüman sıfatıyla yapacağım tercümelerin gereğe aykırı olmayacaığına ve bir şey sakalmayacağıma namusum, şerefim ve kutsal saydığım bütün inanç ve değerler üzerine yemin ediyorum’’

USLUGE BRZOG PREVOĐENJA
PREVOD SA TURSKOG NA CRNOGORSKI JEZIK I OBRNUTO
Sudski tumač za turski jezik
Mersudin Međedović
Telefon: +382 69 673 333
E-mail: prevod.turski@gmail.com
SUDSKI TUMAČ ZA TURSKI JEZIK PODGORICA CRNA GORA

CONTACT US

PREVOD SA TURSKOG NA CRNOGORSKI JEZIK I OBRNUTO
Telefon: +382 69 673 333


E-mail: prevod.turski@gmail.com

Sudski tumač je osoba koja ima vještine i mogućnosti prevoda dokumenata, tekstova koji sadrže uobičajene ili stručne termine, a koji ima dozvolu nadležnih institucija da prevedena dokumenta ovjeri pečatom sudskog tumača.

FOLLOW US