KREČENJE -  MOLERSKI RADOVI PODGORICA CRNA GORA
DEMIT FASADE - FARBANJE - GLETOVANJE - ELEKTRIČAR BRZO I KVALITETNO
  • KREČENJE -  MOLERSKI RADOVI PODGORICA CRNA GORA
  • Back
    Next
MOLERSKI RADOVI TEL: +382 67 305 270
DEMIT FASADE TEL: +382 67 305 270
DZOLI COMPANY
MOLER TEL: +382 67 305 270


KREČENJE - MOLERSKE TEHNIKE - FARBANJE STOLARIJE - GLETOVANJE - GIPSARSKI RADOVI - USLUGE ELEKTRIČARSKIH RADOVA
Krečimo brzo i profesionalno sa materijalom za koji se dogovorimo sa Vama
U BIJELU BOJU 0,70 EURA
U DRUGU BOJU 0,80 EURA


Molerski radovi su veoma bitni gradjevinski radovi u enterijeru i eksterijeru zato što boja može dati oblik prostoriji isto koliko i namještaj ili zidovi. Da bi zidovi bili spremni za farbanje ili nanošenje nekog drugog završnog materijala, moraju biti odmašćeni, očišćeni od prašine, ravni i glatki. Zidovi se gletuju dva do tri pa čak i četiri puta po potrebi pre nego što se na njega nanese boja, dekorativni materijal, tapeti ili neki drugi završni materijal.
Prije nego što se odabere boja, dobro je prvo odrediti koja će boja ili element biti nosilac sistema boja. To može biti komad nameštaja, tepih, zid, pogled sa prozora... Nakon toga treba se odlučiti da li će sistem boja biti kontrastan ili harmoničan. Harmoničan sistem izaziva umirujuće raspoloženje (sve su boje u skladu) i kontrastni sistem (izaziva uzbudjenje i privlači pažnju).

Koristimo materijale po dogovoru sa Vama
Krečimo brzo, čisto i kvalitetno

TEL: +382 67 305 270
Email: dzolicompany@gmail.com
mrvicadjolew@gmail.com
KRECENJE STANOVA
KRECENJE STANOVA
GLETOVANJE ZIDOVA
GLETOVANJE ZIDOVA
FARBANJE DRVENARIJE
FARBANJE DRVENARIJE
FARBANJE STOLARIJE
FARBANJE STOLARIJE
MOLERSKE TEHNIKE
MOLESRSKE USLUGE - DEMIT FASADE - ELEKTRIČARSKE USLUGE

CONTACT US

MOLERSKE USLUGE TEL: +382 67 305 270
ČIŠĆENJE STANOVA TEL: +382 68 358 579

Email: dzolicompany@gmail.com
mrvicadjolew@gmail.com
FOLLOW US